.... VALGUS KÕNNIB 2019 FESTIVALI KAARdid ja installatsioonid .. Wandering Light 2019 festival maps and installations .. Wandering Light 2019 festival maps and installations .. Wandering Light 2019 festival maps and installations ....

…. KADRIORG 18.-19. september .. 18th -19th of september in kadriorg .. 18th -19th of september in kadriorg .. 18th -19th of september in kadriorg ....

 
 

....

NR 1 - Portaal Valgus Kõnnib
AUTORID: Kristiina Kirsel, Valgus Kõnnib, Kadrioru Park

Portaal Valgus Kõnnib on värav valguse ja müstika maailma. Tule ja pildista ennast portaali taustal ja sisene festivali alale.

..

No 1 - Portal Wandering Lights
AUThors: Kristiina Kirsel, Valgus Kõnnib, Kadriorg park

VK portal is a portal to the world of light and mysticism. Come and take a picture of yourself with the portal and enter the festival area.

....

2 Laulvad veed (1).png

....

Nr 2 - Laulvad veed (LV)
AUTORID: ARTISTIC

Külastajate suurel soovil on uute lugude ja erilise lahendu- sega tagasi muusika rütmis liikuvad purskkaevud, mis pakuvad ilu ja silmarõõmu kõigile.

..

No 2 - Singing Waters (LV)
AUThors: ARTISTIC

By popular demand musical fountain show from Latvia is back with new songs and a special solution providing beauty and eye-catching fun for everyone.

....

3 Meie Keel lendlemas.png

....

NR 3 - Meie keel lendlemas mesipuu poole
AUTORID: Valgus Kõnnib, Tallinna Kirjanduskeskus, visualid Alyona Movko-Mägi

Video- ja helilavastus, mis on inspireeritud eesti luulest, loodusest ja keelest. Pühen- datud eesti keele aastale.

..

No 3 - Our Language is Flying to the Hive
AUThors: Wandering Lights, Tallinn Literary Centre, visuals Alyona Movko-Mägi

Video and audio production inspired by Estonian poetry, nature and language. Dedicated to the Year of the Estonian Language.

....

4 Ajaratas -squashed.jpg

....

NR 4 - Ajaratas
AUTORID: Martma Grupp OÜ | LEDiMEISTER

Istu rattale ja koge, mida kiiremini liigud, seda kiiremini tundub kulgevat aeg. Aga aeg-ajalt võiks siiski rattalt maha tulla, et märgata ilu.

..

No 4 - Wheels of Time
AUThors: Martma Grupp OÜ | LEDiMEISTER

Sit on the bike and experience the faster you move, the faster time seems to go. But from time to time if possible, get off the bike to notice the beauty.

....

5 Südamevalgus-squashed.jpg

....

NR 5 - Südamevalgus
AUTORID: Kristiina Kirsel,Tallinna Lastehaigla Toetusfond, LEDiMEISTER, Telia , Imagine

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi heategevusliku südame eesmärk on koguda annetusi uue lastereanimobiili soetamiseks.

..

No 5 - Glowing heart
AUThors: Kristiina Kirsel,Tallinn Children's Hospital Foundation, LEDiMEISTER, Telia, Imagine

This installation has been created to collect donations for the purchase of a new children's reanimobile.

....

6 Miia milla manda -squashed.jpg

....

NR 6 - Laste Kadriorg – Lastepargi lood läbi aegade
AUTORID: Jane Meresmaa-Roos, Ats Meresmaa, Lastemuuseum Miiamilla

Vana lastepark äratatakse ellu videoinstallatsioonis.

..

No 6 - Children's Kadriorg - The stories of Children's Park through time
AUthors: Jane Meresmaa-Roos, Ats Meresmaa, Children's Museum Miiamilla

Children and the old children's park are brought to life in a video installation.

....

7 Teekond koju -squashed.jpg

....

NR 7 - TEEKOND KOJU
AUTORID: VALGUS KÕNNIB

Miniatuursed lootsikud Kadrioru paistiigi vetes, mis kõik alustavad oma teekonda kuhugi, kes koju, kes uuele teele

..

No 7 - Way Home
AUThors: Wandering Lights

Miniature skippers in the waters of the Kadriorg Pond, all of which start their journey somewhere, some go home, other to a new voyage.

....

8A _ 8B Valguse raamid-squashed.jpg

....

NR 8A/8B - Valguse raamid
AUTORID: Valgus Kõnnib, Kadrioru Park

Nii Kadrioru pargis kui ka vanalinnas võib leida mitmeid valgusportaale, mis on kõik oma nägu ja tegu.

..

No 8A/8B - Frames of light
Authors: Wandering Lights, Kadriorg Park

In Kadriorg Park and in the Old Town, you can find several light portals, all with their own personalities.

....

9 Smart Led Mähitud Puud-squashed.jpg

....

NR 9 - SmartLED mähitud puude allee ja Sasha puude mets
AUTORID: ADAM DB AS

Mahedad valgusefektid liiguvad sujuvalt mööda alleed, luues erilise atmosfääri. Pastelsetes toonides 5 m kõrguste RGB-puude värvid vahelduvad aeglaselt, tekitades rikkaliku valgustatud metsa.

..

No 9 - SmartLED Wrapped Tree Alley and Sasha Tree Forest
AUThors: ADAM DB AS

The mild light effects move smoothly down the alley creating a special atmosphere. Pastel coloured RGB trees alternate slowly, creating a lush lit forest.

....

10 Roosimägi-squashed.jpg

....

NR 10 - Roosimägi
AUTORID: Valgus Kõnnib, Kadrioru Park

Tuhanded LED-roosid puhkevad valguseõide ja Kadrioru Roosimägi särab jälle täies hiilguses!

..

No 10 - Hill of Roses
Authors: Wandering Lights,Kadriorg Park

Thousands of led roses will revive Kadriorg Roosimäe in mid-September to its full glory and shine.

....

Kuuma klaasi sümpoosium-squashed.jpg

....

NR 11 - Koosmõju. Klaas ja valgus
AUTORID: Simone Fezer, Louise Lang, Torsten Rötzsch, Cornelius Reer, Marta Gibiete, Svetlana Fedorova, Kai Koppel, Sofi Arshas, Kai Roosaar, Kairi Orgusaar, Herbert Orgusaar, Erki Kannus, Eili Soon, Kati Kerstna, Ulf Petersen, Petra Kiessling

Haapsalu kuuma klaasi sümpoosionil valminud töödest kokkupandud näitus.

..

No 11 - Interplay. Glass and Light
AUThors: Simone Fezer, Louise Lang, Torsten Rötzsch, Cornelius Reer, Marta Gibiete, Svetlana Fedorova, Kai Koppel, Sofi Arshas, Kai Roosaar, Kairi Orgusaar, Herbert Orgusaar, Erki Kannus, Eili Soon, Kati Kerstna, Ulf Petersen ,Petra Kiessling

An exhibition of the works created in the Haapsalu Hot Glass Symposium.

....

12 Infinity Shadowtheater-squashed.jpg

....

NR 12 - Infinity varjuteater
AUTORID: Ingmar Jõela, Utopia Entertainment, Kristiina Kirsel

Varjuteatri etendus läbi aja ja ruumi Kadrioru Kontserdiväljakul. Lisaks on sul ka endal võimalik veidike varjuteat- rit teha.

..

No 12 - Shadow Theater Infinity
AUThors: Ingmar Jõela, Utopia Entertainment, Kristiina Kirsel

Shadow play performance through time and space at Kadriorg Concert Hall. You can try your hand at shadow theater yourself.

....

13 Aeg Ruumis -squashed.jpg

....

NR 13 - Aeg ruumis
AUTORID: Johanna Rannula, Siim Soonsein

Suure Paugu teooria järgi sai kõik alguse plahvatusest ning kaosest. Aeg Ruumis illustree- ribki seda momenti läbi kahe installatiivse episoodi.

..

No 13 - Time in Space
AUThors: Johanna Rannula, Siim Soonsein

According to the Big Bang theory, it all started with an explosion and chaos. "Time in Space" illustrates this moment through two installational episodes.

....

14 Valguse Kiiged-squashed.jpg

....

NR 14 - Valguse Kiiged
AUTORID: Kristiina Kirsel, Markko Maasik, Kadrioru Park

Siin saavad kokku nii noored kui vanad ja hing satub uinutusse ja ta unustab seejuures mõneks ajaks oma viletsuse.

..

No 14 - Swings of Light
AUThors: Kristiina Kirsel, Markko Maasik, Kadriorg park

Young and old meet here and the soul falls asleep, forgetting its misery for a while…

....

15 Tagurpidi putked-squashed.jpg

....

NR 15 - Tagurpidi putked
AUTORID: Kadrioru Park

Looduse ümberkehastumine.

..

No 15 - Upside Down Apium
AUThors: Kadriorg park

The reincarnation of nature.

....

16 peegel-squashed.jpg

....

NR 16 - Peegelduste mäng
AUTORID: Kristiina Kirsel, MultiProduct OÜ

Meid mõjutavad erinevad tegurid. Igapäeva infotulvas on ennast lihtne ek- sinuna tunda.Vaata endale otsa ja küsi, kes ma olen ja kelleks ma ennast pean.

..

N0 16 - A Game of Reflections
AUThors: Kristiina Kirsel, MultiProduct OÜ

We are affected by various factors. It's easy to feel lost in the daily flood of information. Look at yourself and ask who I am and what I consider myself to be.

....

17 Päikesevarjutus-squashed.jpg

....

NR 17 - Päikesevarjutus
AUTORID: Kristiina Kirsel, Rauamarket OÜ

Öö jahedus aralt embab läbi vatina tiheda udu... Sealt paistab säravkuldne päike, mis pole ainult kera.

..

No 17 - Eclipse
AUThors: Kristiina Kirsel, Rauamarket OÜ

The coolness of the night embraces through the mist as dense as cotton wool .... The shining golden sun, that is more than just a sphere.

....

18. Sovide sõõr-squashed.jpg

....

NR 18 - Soovide sõõr
AUTORID: Kristiina Kirsel, Kadrioru Park

See maailm mis elab sinus
mis sinuga ühes loodi
on sama vana kui sina
ja veidi su enda moodi...
/Jaan Kaplinski/

..

No 18 - Wishing Bowl
AUThors: Kristiina Kirsel, kadriorg park

The world that lives in you
that was created with you
is as old as you and
a little like yours
/ Jaan Kaplinski /

....

19 Küünalde Parterid -squashed.jpg

....

NR 19 - Küünalde parterid
AUTORID: Kadrioru park

Juba festivali algusaastatest peale on Kadrioru Lilleaia par- tereid kaunistanud tuhanded küünlad. 2019. aasta jätkab kaunist traditsiooni ja taas saab nautida küünalde ilu.

..

No 19 - Parterres of candles
AUthors: Kadriorg park

Since the early years of the festival, thousands of candles have decorated Kadriorg's Flower Garden parterres. The year 2019 will not break tradition and once again you can enjoy the beauty of candles.

....

20 Pealtkuulamata kõnelused -squashed.jpg

....

NR 20 - Pealtkuulamata kõneluste aegumatu müstika
AUTORID: Kristiina Kirsel, Rainer Miltop, Toomas Suuman, Anneli Rahkemaa, Margus Grosnõi, KNM Eesti OÜ

Tule vaata ning kuula Peetri ja Katariina mõtisklusi minevikust, olevikust ja tulevikust.

..

No 20 - The Timeless Mystery of Unheard Conversations
AUThors: Kristiina Kirsel, Rainer Miltop, Toomas Suuman, Anneli Rahkemaa, Margus Grosnõi, KNM Eesti OÜ

Come see and listen to the reflections of the past, present and future by Peeter and Katariina.

....

21 Keys of Light-squashed.jpg

....

NR 21 - Keys Of Light (NL)
AUTORID: Mr.Beam (NL) / Solistidena klaveril Johan Randvere, Elle-Riin Volmer, Andrus Rannaääre ja Tarmo Sillaots

Keys Of Light on interaktiivne video- mapping Kadrioru lossi fassaadile, mis areneb terve festivali jooksul ning ei korda ennast kunagi.

..

No 21 - Keys Of Light (NL)
AUThors: Mr.Beam (NL) / Soloists on the piano: Johan Randvere, Elle-Riin Volmer, Andrus Rannaääre ja Tarmo Sillaots

Keys Of Light is an interactive video mapping of the facade of the Kadriorg Palace that evolves throughout the festival and will never be repeated.

....

22 Jumalate Tuli-squashed.jpg

....

NR 22 - Jumalate tuli
AUTORID: Sami Tammi / Pyrocom OÜ

Kadrioru lossi ees võib ennast soojendada jumalate tulega. Värvilised minilõkked annavad õhtul sooja, valgust ja põlevad väga erilistes toonides.

..

No 22 - Fire of Gods
AUThors: Sami Tammi / Pyrocom OÜ

You can warm yourself up by the fire of the gods in front of Kadriorg Palace. Coloured mini-fires warm up the night bringing light and very special shades.

....

23. Muinasjutu mets-squashed.jpg

....

NR 23 - Muinasjutu mets
AUTORID: Kristiina Kirsel,Valgus Kõnnib, Kadrioru Park

Muinasjutu mets koosneb neljast installatsioonist ning teekonnal läbi Kadrioru alumise aia saadavad sind suured lühtrid, valgusmaja, müstilised kuubikud ja küünaldega kaetud vesi.

..

N0 23 - Fairytale woods
AUThors: Kristiina Kirsel,Wandering Lights, Kadriorg park

The fairy tale forest consists of four installations, and on your way through the Lower Garden of Kadriorg, you will be accompanied by large chandeliers, a house of light, water filled with candles and cubes of lights.

....

.

.... VANALINN 19.-20. september .. 19th -20th of september in the Old Town .. 19th -20th of september in the Old Town .. 19th -20th of september in the Old Town ....

69755277_385257908839321_6610400009407954944_n.jpg
24 Portaal Valgus Kõnnib-squashed.jpg

.... NR 24 - Portaal Valgus Kõnnib
AUTORID: Kristiina Kirsel, Kadrioru Park

Portaal Valgus Kõnnib on värav valguse ja müstika maailma. Tule ja pildista ennast portaali taustal ja sisene festivali alale.

..

No 24 - Portal Wandering Lights
AUThors: Kristiina Kirsel, Valgus Kõnnib, Kadriorg park

VK portal is a portal to the world of light and mysticism. Come and take a picture of yourself with the portal and enter the festival area.

....

25 Helendav taevas -squashed.jpg

....

NR 25 - Helendav taevas
AUTORID: Valgus Kõnnib, ProLumina OÜ

Harjumägi on selle aasta festivali kõrgeim punkt. Sellest edasi on vaid helendav taevas.

..

No 25 - Glowing Skies
AUThors: Wondering lights, ProLumina OÜ

Harju gate hill is the highest point of this years festival. Only the glowing garden is higher than this.

....

26 Tulekerad-squashed.jpg

....

NR 26 - Tulekerad
AUTORID: Valgus Kõnnib, Kadrioru Park

Valgustatud kerad saadavad Harju- mäe teeradu valguses ja varjudes.

..

No 26 - Fireballs
AUthors: Wondering lights, Kadriorg park

Illuminated spheres along Harju gate hill trails that illuminate and decorate the shady green area.

....

27 Rõõmu rõngad-squashed.jpg

....

NR 27 - Rõõmu rõngad
AUTORID: Ants Hansen / ProLumina OÜ

Pildista, tunne rõõmu ning postita #valguskõnnib #wanderinglihts

..

N0 27 - Rings of Joy
AUThors: Ants Hansen / ProLumina OÜ

Capture, enjoy, and post #valguskõnnib #wanderinglights

....

28 Kik in de Kökd-squashed.jpg

....

No 28 - Armastuse majakas
AUTORID: Caspar Lootsmann / Toetaja: Tallinna Linnamuuseum

Kui kunagi ehtisid kuulsat torni kahurid, siis Valgus Kõnnib festivali raames näitavad kahel õhtul teed valguskiired. Kiired kutsuvad sõpru ja juhivad sõprade poole.

..

No 28 - Beacon of Love
AUThors: Caspar Lootsmann / Sponsor: Tallinn City Museum

If once the famous tower was decorated by cannons then during the Wandering Light festival, rays of lights will be showing you the way. The lights invite friends along and point towards friends.

....

29 Armastuse aed-squashed.jpg

....

NR 29 - Armastuse aed
AUTORID: Külly Annus, Ants Hansen /ProLumina OÜ

Armastus viib meid edasi ühest ajast teise ning ilma selleta ei oleks elu ega aega. Armastus on ja armastus jääb.

..

No 29 - Garden of love
AUThors: Külly Annus, Ants Hansen /ProLumina OÜ

Love takes us from time to time and without it there would be no life or time. love is and love will be.

....

30 Fire Dancers-squashed.jpg

....

NR 30 - Tuletaltsutajad
AUTORID: ETAL ( Eesti Tuleartistide Liit)

20.00 - 23.30 Taani kuninga aias saab nautida tulekeerutajate etendusi. Etendused toimuvad igal täistunnil. Esinevad Eesti Tule- artistide liidu talendid.

..

No 30 - Fire Tamers
AUThors: ETAL ( Estonian Fire Artists Society)

20.00 - 23.30 Fire artists shows can be enjoyed in Danish King's Garden. Performances take place every full hour. Talents of the Estonian Fire Artists Society are performing.

....

31 Südamete Tunnel-squashed.jpg

....

NR 31 - Südamete tunnel
AUTORID: Ants Hansen / ProLumina OÜ

Ajast aega kestnud vastasseisu ülemise ja alumise linna vahel saab lõpetada, kui läbida Südamete tunnel!

..

No 31 - Tunnel of Hearts
AUThors: Ants Hansen / ProLumina OÜ

The endless battle between the upper and lower cities can be ended by passing the Tunnel of Hearts!

....

32 Static Rain -squashed.jpg

....

NR 32 - Staatiline vihm
AUTORID: Külly Annus, Ants Hansen /ProLumina OÜ

Nautida vihma ilma märjaks saamata. Selle vihma käes seistes poeb soojus südames- se ja õnnetunne hiilib hinge

..

No 32 - Static rain
AUThors: Külly Annus, Ants Hansen /ProLumina OÜ

Enjoy the rain without getting wet. Standing in the rain, the heat fills the heart and soul creating a feeling of happiness that lasts for a long time.

....

33 Elemento-squashed.jpg

....

NR 33 - Elemento
AUTORID: Peep Kala, Caspar Lootsmann ja Raigo Abel / CS4E OÜ

Elemento on valgusinstallatsioon, mida saab kogeda silmade ja kõrvadega. Tule vajuta nuppu ja vaata mis saab!

..

No 33 - Elemento
AUThors: Peep Kala, Caspar Lootsmann and Raigo Abel / CS4E OÜ

Elemento is a light installation through which a visitor can experience different elements both visually and though sound. Come on press the button and see what happens.

....

34 Niguliste värvid-squashed.jpg

....

NR 34 - Niguliste värvid
AUTORID: Valgus Kõnnib / Toetaja: Niguliste Kirik

Valgusfestivali ajaks saab Niguliste kirik taas selga helen- dava rüü.

..

No 34 - Colours of niguliste
authors: Wandering Lights team / Sponsor: St. Nicholas' Church

Once again, St. Nicholas' Church is wearing a luminous robe during the Light Festival.

....

35 Sädelev aed -squashed.jpg

....

NR 35 - Sädelev aed
AUTORID: Valgus Kõnnib, Kadrioru Park

Harju haljasala on koht festivalil,
kus saad nautida head muusikat ja lõõgastuda. Kogu ala on kaetud valguselooriga, mis sätendades ja särades kutsub nautlejaid.

..

No 35 - Glittering garden
AUThors: Wandering lights, Kadriorg Park

Harju Street Park is a festival venue where you can enjoy good music and relax. The entire area is covered with a light beam and it's shine invites you in.

....

37 Kõrrelised-squashed.jpg

....

NR 37 - Kõrrelised
AUTORID: Külly Annus, Ants Hansen / ProLumina OÜ

Installatsioon sümboliseerib taimede eluringi, mis algab kevadel tärkamisega ning saab läbi sügisel viljade valmimisega.

..

No 37 - Grasses
AUthors: Külly Annus, Ants Hansen / ProLumina OÜ

The installation symbolizes the life cycle of plants. What begins with spring emergence and ends with autumn ripening.

....

38 Musta augu saladus-squashed.jpg

....

NR 38 - Musta augu saladus
AUTORID: Marje Taska / animatsioon Julius Wiklund

Video on elu tugevusest ja visadusest ning hüpoteetilisest kosmoloogilisest teooriast, kus iga must auk võib olla ukseks mingisse teise universumi.

..

No 38 - The Secrets of black hole
AUThors: Marje Taska / animation Julius Wiklund

The video is about the strength and insistency of life and a hypothetical cosmological theory where every black hole can be the door to another universe.

....

39 Aja Rajad mapping-squashed.jpg

....

NR 39 - Aja rajad
AUTORID: BOP!, Caspar Lootsmann

Aeg on kui vesi, mis voolab ja ei peatu kunagi. Festivali suurim video mapping viib sind rändama ajas. Olevik/Minevik/Tulevik. ..

N0 39 - Trails of time
AUthors: BOP!, Caspar Lootsmann

Time is like water that is flowing and never stops. The festival's biggest video mapping takes you on a journey in time. Present / Past / Future

....

40 Laulev Puu-squashed.jpg

....

NR 40 - Laulev puu (Can, EST)
AUTORID: Limbic Media (Kanada), Adam BD AS (Eesti)

Kontroller „tõlgib“ mikrofonist tulnud helid valguse keelde nii, et selle lained ning pulsid liiguvad mööda puud erinevas suunas ja erineva kiiruse ning heledusega.

..

No 40 - singing tree (Can, EST)
AUthors: Limbic Media (Kanada), Adam BD AS (Eesti)

The controller receives impulses from a microphone connected to it and "translates" the sounds into the language of changing light so that light waves and pulses travel across the tree in different directions, with different speeds and brightness.

....

41 Hektor Light-squashed.jpg

....

NR 41 - Hektor Light 25
AUTORID: Hektor Lights

Installatsioon tähistab Hektor Light 25 aasta pikkust teekonda mööda meeldejäävaid radu: õppides, koge- des ja valgustades. Laskem valguse keral veereda ja näidata teed!

..

No 41 - Hektor Light 25
aUthors: Hektor Lights

This sphere of light marks Hektor Light's 25-year journey through memorable trails, learning, experiencing and illuminating everything. Let's roll the light ball and show you the way!

....

42 Line Temporis-squashed.jpg

....

NR 42 - Linea temporis
AUTORID: Caspar Lootsmann , Kullar Laiapea / Toetaja: Jaani Kirik

Müstiline muusika ja laseretendus viivad Jaani kiriku külastaja maail- ma, kus kaob nii aeg kui ka ruum.

..

No 42 - Linea temporis
AUThors: Caspar Lootsmann, Kullar Laiapea / Sponsor: St. John's Church

Laser and light show in the interior of St. John's Church. A mysterious music and laser show give visitors a moment to descend into a completely different world, where space and time are lost.

....