Festival Valgus Kõnnib 2019 ootab ideelahendusi!
Festival toimub 18.–20. september 2019 Tallinna vanalinnas ja Kadriorus.

Ettepanekute esitamise tähtaeg: 1. juuli 2019.

Osalemine on tasuta.

Osalemise teema: „Aja rajad“.
Valgus Kõnnib 2019 (edaspidi festival) teemaks on „Aja rajad“. Aeg voolab läbi meie kõigi tuues teele käänakuid ja avades uksi. Aeg on kõige alguseks ja lõpuks. Me palume osalejatel minna teemas süvitsi ja leida oma teekond läbi Aja radade.

Meie soovid osalejatele:

 • Valgus on ideelahenduse põhiosa.

 • Väljavalitud Ideelahendused eksponeeritakse Kadrioru pargis, palume arvestada ilmastikutingimustega.

 • Lühike ja arusaadav kirjeldus oma ideelahendusest (maks 500 tähemärki), mis prinditakse teie installatsiooni kõrval olevale infotahvlile.

 • Humoorikad ideelahendused on oodatud.

 • Ideelahendused võivad sisaldada muusikat, etteastet või muid reaalaja elemente.

 • Palume arvestada väga suure festivali külastajate arvuga. Veenduge, et teie installatsioonile oleks piisav ligipääsetavus ja nähtavus.

 • Ideelahendused peaks täielikult olema loodud osaleja poolt.

 • Festivali lõppedes jäävad ideelahendused loojatele tingimusel, et festivalil võimaldatakse ideelahenduste korduvat eksponeerimist maksimaalselt kolme aasta jooksul.

 • Osalema on oodatud:

  Eesti ülikoolide ja teiste õppeasutuste õpilased, kunstnikud, disainerid, multimeedia spetsialistid, ettevõtjad, arhitektid samuti loovühendused ning disainistuudiod.

 • Kuidas osaleda?

  Avaldused saatke aadressil: valgus@valguskonnib.ee / Täitke avalduse blankett (leiate altpoolt).

  Avalduse blanketis peab olema kajastatud alljärgnev:
  - kunstniku ideelahenduse kirjeldus,
  - kasutatavate materjalide ja tehnika kirjeldused,
  - projektiks vajalike ressursside loend (eelarve, tehniline abi, transport jne), - teie ideelahenduse loomise ligikaudne eelarve.

  Teie ideelahenduse illustratsioonid PDF-vormingus (3D-sketšid, illustratsioonid, tehnilised joonisedjne) ;
  Näited oma töödest või teie portfoolio. Lingitud või lisatud failid.

 • Kas ma võin saata rohkem kui ühe töö?

  Ühe autori või autorite meeskonna poolt ootame maksimaalselt kahe kunstiteose pakkumist

Hindamise kriteeriumid

- vastavus festivali teema rakendamisel,
- sisu ja idee originaalsus ning kvaliteetsus,
- osaleja peaks olema võimeline aru saama kunstiteose disaini ja praktilise rakendamise tehnilisest protsessidest,
- kompetentne, täielik ja põhjalik osalemise avalduse täitmine, avaldust toetava visuaalse materjali olemasolu,
- kunstiteose ja vaataja omavaheline interaktsioon.

Väljavalitud ideelahenduste loojatele antakse teada e-maili teel hiljemalt 14. juuli 2019. Osalemise rahalised tingimused:

 • Festival katab ainult tootmiskulud (materjalid ja seadmed) kuni 1500€ (sisaldab käibemaksu)väärtuses esitletava installatsiooni kohta.

 • Festival katab produktsioonikulud (või kompenseerib tehtud kulutused) rangelt vastavalt toodud eelarvele ja kuludokumentidele ja ainult juhul kui installatsioon valmib õigeaegselt (17. september 2019 kell 20.00)

 • Festivali tehnilistel spetsialistidel ja žüriil on õigus teha eelarve prognoosideleeksperthinnanguid ja pakkuda loojatele välja muudatusi.

 • Kunstiteose loojal on õigus taotleda lisatoetusi ideelahenduse loomisel, sealhulgas ka sponsorlust.

 • www.valguskonnib.ee

  Küsimused ja ettepanekud saatke palun aadressil: valgus@valguskonnib.ee