….

18.09 Kadriorg

KELL 19.00 algab festivali esimene päev.
Kadriorus süüdatakse tuhanded küünlad, tõrvikud, lõkked ja üle 20 valgusinstallatsiooni.

KELL 19.00 saab Kadrioru Lilleaias nautida installatsiooni “Pealtkuulamata kõneluste aegumatu müstika”.
Tule kuula ja vaata Peetri ja Katariina mõtisklusi minevikust, olevikust ja tulevikust. Autorid: Kristiina Kirsel, Toomas Suuman, Anneli Rahkemaa, Margus Grosnõi, KNM Eesti OÜ.

KELL 19.45 Festivali ja installatsiooni "Laulvad veed" avamine Luigetiigil.

KELL 20.00 Kadrioru lossi fassaadil algavad kodumaiste pianistide minikontserdid, mis muundatakse läbi tehisintellekti fantastilisteks visuaalideks.
Autor: Mr. Beam / Solistidena klaveril Johan Randvere, Elle-Riin Volmer, Andrus Rannaääre ja Tarmo Sillaots.

KELL 20.00 - 23.00 Infinity varjuteatri etendused Kadrioru Kontserdiväljakul.
Autor: Ingmar Jõela.
KELL 00.00 Õhtu lõpp, aga kõigil huvilistel on võimalus suurt osa väiksematest valgusinstallatsioonidest vaadelda kuni kella kaheni öösel.

19.09 Kadriorg

KELL 19.00 Algab festivali teine päev.
Kadriorus süüdatakse üle 6000 küünla ja tõrviku ning taas löövad Kadriorus särama üle 20 valgustinstallatsiooni.

KELL 19.00 saab Kadrioru Lilleaias nautida installatsiooni “Pealtkuulamata kõneluste aegumatu müstika”.
Tule kuula ja vaata Peetri ja Katariina mõtisklusi minevikust, olevikust ja tulevikust. Autorid: Kristiina Kirsel, Toomas Suuman, Anneli Rahkemaa, Margus Grosnõi, KNM Eesti OÜ.

KELL 20.00 Kadrioru lossi fassaadil algavad kodumaiste pianistide minikontserdid, mis muundatakse läbi tehisintellekti fantastilisteks visuaalideks.
Autor: Mr. Beam / Solistidena klaveril Johan Randvere, Elle-Riin Volmer, Andrus Rannaääre ja Tarmo Sillaots.

KELL 20.00 - 23.00 Infinity varjuteatri etendused Kadrioru Kontserdiväljakul.
Autor: Ingmar Jõela.

KELL 21.30 Muusikaline ilutulestikushow Kadrioru Pillapalu platsil.

KELL 00.00 Õhtu lõpp, aga kõigil huvilistel on võimalus suurt osa väiksematest valgusinstallatsioonidest vaadelda kuni kella kaheni öösel.

19.09 Vanalinn

KELL 19.00 Algab valgusfestivali esimene päev vanalinnas ja sisse lülitatakse valgusinstallatsioonid.
KELL 19.30 alates saab nautida Vabaduse väljakul festivali 2019 aasta teemal loodud videoetendust "Aja Rajad".
Autorid: BOP!, Caspar Lootsmann.

KELL 19.30 Harju haljasala laval esineb ansambel Kom Pas.

KELL 20.00 - 23.30 Taani Kuninga aias saab nautida tulekeerutajate etendusi.
Etendused toimuvad igal täistunnil. Esinevad Eesti Tuleartistide liidu talendid.

KELL 20.00 - 00.00 Jaani kiriku sees avaneb erakordne võimalus nautida laseretendust “Linea Temporis”.
Autorid: Kullar Laiapea, Caspar Lootsmann.

KELL 21.30 Harju haljasala laval esineb Lepatriinu.

KELL 00.00 Õhtu lõpp, aga kõigil huvilistel on võimalus suurt osa väiksematest valgusinstallatsioonidest vaadelda kuni kella kaheni öösel.

20.09 Vanalinn

KELL 19.00 Lülitatakse sisse valgusinstallatsioonid ja algab Valgus Kõnnib 2019 viimane õhtu.

KELL 19.30 alates saab nautida Vabaduse väljakul festivali 2019 aasta teemal loodud videoetendust "Aja Rajad".
Autorid: BOP!, Caspar Lootsmann.

KELL 20.00 - 23.30 Taani Kuninga aias saab nautida tulekeerutajate etendusi.
Etendused toimuvad igal täistunnil. Esinevad Eesti Tuleartistide liidu talendid.

KELL 19.00 - 00.00 Jaani kiriku sees avaneb erakordne võimalus nautida laseretendust Linea Temporis.
Autorid: Kullar Laiapea, Caspar Lootsmann.

KELL 19.30 Harju haljasala laval esineb Helin-Mari Arder.

KELL 21.30 Harju haljasala laval esineb ansambel Nunnu ja Rockstar.

KELL 00.00 Festivali lõpp, aga kõigil huvilistel on võimalus suurt osa väiksematest valgusinstallatsioonidest vaadelda kuni kella kaheni öösel.


Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

..

18.09 in Kadriorg

7 PM – festival’s first day begins.
Thousands of candles, torches, fires and more than 20 installations will be lit in Kadriorg.

7 PM one can enjoy installation “The Timeless Mystery of Unheard Conversations” in the Kadriorg’s Flower Garden. Come see and listen to the reflections
of the past, present and future by Peeter and Katariina. Authors: Kristiina Kirsel, Toomas Suuman, Anneli Rahkemaa, Margus Grosnõi, KNM Eesti OÜ.

7.45 PM Opening of the festival and installation “Singing Waters” at Luigetiik.

8 PM – Local pianists will begin with their small concerts on Kadriorg Palace fassade that will be turned into fantastic visual show by artificial intelligence.
Author: Mr. Beam / Solists on a piano: Johan Randvere, Elle-Riin Volmer, Andrus Rannaääre ja Tarmo Sillaots.

8 PM – 11 PM – Infinity shadow play performance at Kadriorg Concert Hall. Author: Ingmar Jõela.

00 AM – The end of the evening, but everyone who is interested can still enjoy most of the smaller light installations until 2 AM.

 

19.09 in Kadriorg

7 PM - festival’s second day begins.
Over 6000 candles and torches are lit and once again over 20 installations will shine bright in Kadriorg.

7 PM - one can enjoy installation “The Timeless Mystery of Unheard Conversations” in the Kadriorg’s Flower Garden. Come see and listen to the reflections of the past, present and future by Peeter and Katariina. Authors: Kristiina Kirsel, Toomas Suuman, Anneli Rahkemaa, Margus Grosnõi, KNM Eesti OÜ.

8 PM - Local pianists will begin with their small concerts on Kadriorg Palace fassade that will be turned into fantastic visual show by artificial intelligence.
Author: Mr. Beam / Solists on a piano: Johan Randvere, Elle-Riin Volmer, Andrus Rannaääre ja Tarmo Sillaots.

8 PM – 11 PM – Infinity shadow play performance at Kadriorg Concert Hall. Author: Ingmar Jõela.

9.30 PM – Musical fireworks at Kadrioru Pillapalu square.

00 AM – The end of the evening, but everyone who is interested can still enjoy most of the smaller light installations until 2 AM.

19.09 in the Old Town

7 PM - festival’s first day in the Old Town begins and light installations are lit.

 7.30 PM – one can enjoy video mapping show based on this year’s theme “Trails of Time at Freedom Square.
Authors: BOP!, Caspar Lootsmann.

7.30 PM - Kom Pas will start performing at the stage of Harju Street Park.

8 PM – 11.30 PM – Fire artists shows can be enjoyed in Danish King's Garden. Performances take place every full hour. Talents of the Estonian Fire Artists Society are performing.

8 PM – 00 AM - St. John's Church opens it’s doors and visitors will have an extraordinary opportunity to enjoy the laser performance “Linea Temporis”.
Authors: Kullar Laiapea, Caspar Lootsmann.

9.30 PM – Lepatriinu will start performing at the stage of Harju Street Park.

00 AM – The end of the evening, but everyone who is interested can still enjoy most of the smaller light installations until 2 AM.

20.09 in the Old Town

7 PM – All the lights are lit up an festival’s last day.

7.30 PM – one can enjoy video mapping show based on this year’s theme “Trails of Time at Freedom Square.
Authors: BOP!, Caspar Lootsmann.

8 PM – 11.30 PM – Fire artists shows can be enjoyed in Danish King's Garden. Performances take place every full hour. Talents of the Estonian Fire Artists Society are performing.

7 PM – 00 AM - St. John's Church opens it’s doors and visitors will have an extraordinary opportunity to enjoy the laser performance “Linea Temporis”.
Authors: Kullar Laiapea, Caspar Lootsmann.

7.30 PM Helin-Mari Arder will start performing at the stage of Harju Street Park.

9.30 PM – Nunnu ja Rockstar will start performing at the stage of Harju Street Park.

00 AM – The end of the evening, but everyone who is interested can still enjoy most of the smaller light installations until 2 AM.

ORGANIZERS RESERVE THE RIGHT TO MODIFY THE PROGRAM.

..

18.09 ПАРК КАДРИОРГ

В 19:00 начнётся программа первого дня фестиваля. В Кадриорге зажгутся тысячи свечей, факелов, костров и более 20 световых инсталляций.

В 19:00 в Цветочном саду Кадриорга можно будет насладиться инсталляцией “Вечная магия неподслушанных разговоров”.

Приходите посмотреть и послушать размышления Петра и Екатерины о прошлом, настоящем и будущем. Авторы: Кристийна Кирсел, Тоомас Сууман, Аннели Рахкемаа, Маргус Грозный, KNM Eesti OÜ.

В 19:45 открытие фестиваля на Лебедином пруду

В 20:00 у дворца Кадриорг начнутся концерты-миниатюры в исполнении местных пианистов, выступление которых будет с помощью искусственного интеллекта трансформироваться в фантастическую игру визуалов на фасаде дворца.
Автор: Мистер Бим, солисты на фортепиано: Йохан Рандвере, Элле-Рийн Волмер, Андрус Ряннаээре и Тармо Силлаотс.

С 20:00 до 23:00 на концертной площадке в Кадриорге состоятся выступления театра теней Infinity.
Автор: Ингмар Йыэла.

В 00:00 завершится программа первого дня, но небольшие световые инсталляции будут доступны для всех желающих до двух часов ночи.

 

19.09 КАДРИОРГ

В 19:00 начнётся второй дня фестиваля. В Кадриорге зажгутся более 6000 тысяч свечей и факелов, и в парке вновь засияют более 20 световых инсталляций.

В 19:00 в Цветочном саду Кадриорга можно будет насладиться инсталляцией “Вечная магия неподслушанных разговоров”.

Приходите посмотреть и послушать размышления Петра и Екатерины о прошлом, настоящем и будущем. Авторы: Кристийна Кирсел, Тоомас Сууман, Аннели Рахкемаа, Маргус Грозный, KNM Eesti OÜ.

В 20:00 у дворца Кадриорг начнутся концерты-миниатюры в исполнении местных пианистов, выступление которых будет с помощью искусственного интеллекта трансформироваться в фантастическую игру визуалов на фасаде дворца.

Автор: Мистер Бим, солисты на фортепиано: Йохан Рандвере, Элле-Рийн Волмер, Андрус Ряннаээре и Тармо Силлаотс.

С 20:00 до 23:00 на концертной площадке в Кадриорге состоятся выступления театра теней Infinity.
Автор: Ингмар Йыэла.

В 21:30 на площадке Пиллапалу в Кадриорге состоится музыкальное шоу фейерверков.

В 00:00 завершится программа второго дня, но небольшие световые инсталляции будут доступны для всех желающих до двух часов ночи.

 

19.09 СТАРЫЙ ГОРОД

В 19:00 начнётся первый день фестиваля света в Старом городе, где зажгутся световые инсталляции.

Начиная с 19:30 на Площади Свободы можно увидеть основанное на теме фестиваля 2019 видео-представление “Дороги времени”.
Авторы: BOP!, Каспар Лоотсманн.

В 19:30 в сквере на улице Харью выступит ансамбль Kom Pas.

С 20:00 до 23:30 в Саду датского короля можно насладиться незабываемым огненным шоу. Выступления состоятся в каждый полный час. Для вас выступят таланты эстонского Объединения огненного искусства.

С 20:00 до 00:00 будут открыты двери Яановской церкви, где зрителям представится редкая возможность увидеть лазерное представление “Linea Temporis”.
Авторы: Куллар Лайпеа, Каспар Лоотсманн.

В 21:30 в сквере на улице Харью выступит Lepatriinu.

В 00:00 завершается программа дня, но небольшие световые инсталляции будут доступны всем желающим до двух часов ночи.

20.09 СТАРЫЙ ГОРОД

В 19:00 зажгутся световые инсталляции и начнётся заключительный день фестиваля Свет Шагает 2019.

Начиная с 19:30 на Площади Свободы можно увидеть основанное на теме фестиваля 2019 видео-представление “Дороги времени”.
Авторы: BOP!, Каспар Лоотсманн.

С 20:00 до 23:30 в Саду датского короля можно насладиться незабываемым огненным шоу. Выступления состоятся в каждый полный час. Для вас выступят таланты эстонского Объединения огненного искусства.

С 19:00 до 20:00 будут открыты двери Яановской церкви, где зрителям представится редкая возможность увидеть лазерное представление “Linea Temporis”.
Авторы: Куллар Лайпеа, Каспар Лоотсманн.

В 19:30 на сцене сквера на улице Харью выступит Хелин-Мари Ардер.

В 21:30 в сквере на улице Харью выступит ансамбль Nunnu & Rockstar.

В 00:00 завершается программа фестиваля, но небольшие световые инсталляции будут доступны всем желающим до двух часов ночи.

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ МЕРОПРИЯТИЙ.

..

18.09 KADRIORG

Klo 19.00 festivaalin ensimmäinen päivä alkaa. Kadriorgissa sytytetään tuhansia kynttilöitä, suihtuja, nuotioita ja yli 20 valoinstallaatiota.

Klo 19.00 voit nauttia installaatiosta "Häiritsemättömien keskustelujen ajaton mystiikka" Kadriorgin kukkatarhassa.
Tule kuuntelemaan ja katselemaan Peetrin ja Katariinin pohdintoja menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Esiintyjät: Kristiina Kirsel, Toomas Suuman, Anneli Rahkemaa, Margus Grosnõi, KNM Eesti OÜ.

Klo 19.45 Festivaalin avaaminenen (Luigetiik).

Klo 20.00 Kadriorgin linnan julkisivulla alkavat kotimaisten pianistien minikonsertit, jotka muuttuvat teknisen älykkyyden kautta fantastisiksi visioiksi.
Esiintyjä: Mr. Beam/ solisteina pianolla Johan Randvere, Elle-Riin Volmer, Andrus Rannaääre ja Tarmo Sillaots.

Klo 20.00–23.00 Infinity varjoteatterin esitykset Kadriorgin konserttiaukiolla.
Esiintyjä: Ingmar Jõela.

Klo 00:00 illan loppu, mutta kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus ihastella suurimpaa osaa pienemmistä valoinstallaatioista kello kahteen asti yöllä. 

19.09 KADRIORG

Klo 19.00 festivaalin toinen päivä alkaa.
Kadriorgissa sytytetään yli 6000 kynttilää ja soihtua, sekä jälleen loistavat yli 20 valoinstallaatiota.

Klo 19.00 voit nauttia installaatiosta "Häiritsemättömien keskustelujen ajaton mystiikka" Kadriorgin kukkatarhassa
Tule kuuntelemaan ja katselemaan Peetrin ja Katariinin pohdintoja menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Esiintyjät: Kristiina Kirsel, Toomas Suuman, Anneli Rahkemaa, Margus Grosnõi, KNM Eesti OÜ.

Klo 20.00 Kadriorgin linnan julkisivulla alkavat kotimaisten pianistien minikonsertit, jotka muuttuvat teknisen älykkyyden kautta fantastisiksi visioiksi.
Esiintyjä: Mr. Beam/ solisteina pianolla Johan Randvere, Elle-Riin Volmer, Andrus Rannaääre ja Tarmo Sillaots.

Klo 20.00–23.00 Infinity varjoteatterin esitykset Kadriorgin konserttiaukiolla.
Esiintyjä: Ingmar Jõela.

Klo 21.30 Musiikillinen ilotulitus show Kadriorgin Pillapalu-aukiolla.

Klo 00:00 illan loppu, mutta kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus ihastella suurimpaa osaa pienemmistä valoinstallaatioista kello kahteen asti yöllä.

19.09 VANHAKAUPUNKI

Klo 19.00 valofestivaalin ensimmäinen päivä vanhassakaupungissa alkaa ja valoinstallaatiot kytketään päälle.

Klo 19.30 alkaen voit nauttia vapauden aukiolla festivaali vuoden 2019 teemalla luodusta videonäytöksestä "Ajan polut".
Esiintyjät: BOP!, Caspar Lootsmann.

Klo 19.30 Harjun viheralueen lavalla esiintyy yhtye Kom Pas.

Klo 20.00–23.30 voi Tanskan kuninkaan puutarhassa nauttia tuliesityksistä.
Esitykset järjestetään joka täysi tunti. Esiintyjinä Viron Tulitaiteilijoiden Liiton lahjakkuudet.

Klo 20.00–00.00 Jaanin kirkon ovet avataan ja kirkko avaa poikkeuksellisen tilaisuuden nauttia laser-esityksestä ”Linea Temporis”.
Esiintyjät: Kullar Laipea, Caspar Lootsmann.

Klo 21.30 Harjun viheralueen lavalla esiintyy Lepatriinu.

Klo 00:00 illan loppu, mutta kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus ihastella suurimpaa osaa pienemmistä valoinstallaatioista kello kahteen asti yöllä.

20.09 VANHAKAUPUNKI

Klo 19:00 valoinstallaatiot kytketään päälle ja Vaeltavat Valot 2019 festivaalin viimeinen päivä alkaa.

Klo 19.30 alkaen voit nauttia vapauden aukiolla festivaali vuoden 2019 teemalla luodusta videonäytöksestä "Ajan polut".
Esiintyjät: BOP!, Caspar Lootsmann.

Klo 20.00–23.30 voi Tanskan kuninkaan puutarhassa nauttia tuliesityksistä.
Esitykset järjestetään joka täysi tunti. Esiintyjinä Viron Tulitaiteilijoiden Liiton lahjakkuudet.

Klo 19.00–20.00 Jaanin kirkon ovet avataan ja kirkko avaa poikkeuksellisen tilaisuuden nauttia laser-esityksestä ”Linea Temporis”.
Esiintyjät: Kullar Laipea, Caspar Lootsmann.

Klo 19.30 Harjun viheralueen lavalla esiintyy Helin-Mari Arder.

Klo 21.30 Harjun viheralueen lavalla esiintyy Nunnu ja Rockstar.

Klo 00:00 illan loppu, mutta kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus ihastella suurimpaa osaa pienemmistä valoinstallaatioista kello kahteen asti yöllä.

JÄRJESTÄJÄT PIDÄTTÄVÄT OIKEUDEN OHJELMAN MUUTOKSIIN.

….